Historia
Cele Stowarzyszenia
Zarząd Stowarzyszenia
Członkostwo
Statut
Kodeks Etyki
Biuro Stowarzyszenia
Ważne strony
Login:
Hasło:
Zaloguj

Oferty Pracy

odwiedziło nas
622301   osób
Licencje Szkolenia Przepisy Aktualności OC zarządcy Kontakt
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 21 stycznia 2008
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie stałego doskonalenia zawodowego przez rzeczoznawców majątkowych.
Ustawa z dnia 24 sierpnia 2007r. o zmianie ustawy - Gospodarka nieruchomościami oraz o zmianie niektórych innych ustaw.
Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz o zmianie niektórych innych ustaw.pdf
Ustawa z dnia 22 grudnia 2004 r. o zmianie ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cyw
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane.pdf
Ustawa o gospodarce nieruchomosciami - tekst jednolity.pdf
Prawo zamówień publiczxnych - tekst ujednolicony.pdf
Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 listopada 2003 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu usta
Ustawa z dnia 27.03.2003 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Ustawa z dnia 27.03.2003 o zmianie Ustawy Prawo Budowlane oraz o zmianie niektórych ustaw
Ustawa z dnia 18.12.1998 o wspieraniu przedsięwzięć termomodernizacyjnych
Ustawa z dnia 21.06.2001 o dodatkach mieszkaniowych
Ustawa z dnia 19.12.2002 o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz niektórych innych ustaw
USTAWA z dnia 15.12. 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych
Ustawa o rachunkowości
Ustawa o gwarancji zapłaty za roboty budowlane
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 września 2004 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowidzialności cywilnej zarz
Ustawa o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego
Ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych
Ustawa o własności lokali
Rozporządzenie w sprawie nadawania uprawnień i licencji zawodowych
Konstytucja RP
Ustawa z dnia 21 czerwca 2001r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego ...
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2001r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonywania niektórych...
Ustawa z dnia 16 listopada 2000r. o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochądzących...
Ustawa z dnia 19 listopada 1999r. Prawo działalności gospodarczej ...
Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ...
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrow z dnia 14 lutego 2002 r. w sprawie nadania inspektorom Inspekcji Handlowej uprawnień...
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 marca 2002r., w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku...
Zmiana do Ustwy o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości.......
Rozporządzenie Ministra Finansów z dn. 23.12.02 w sprawie kas rejestrujących ...
Rozporządzenie Ministra Finansów z dn. 16.12.02, zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy...
USTAWA Z dnia 29 sierpnia 1997 r.
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 3 czerwca 1998 r. "w sprawie określenia podstawowych warunków
ZARZĄDZENIE MINISTRÓW FINANSÓW I SPRAWIEDLIWOŚCI
Ustawa z 15 grudnia 2000 r.
Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług
Rozporządzenie Rady Ministrów z 24 marca 1998 r.
Ustawa z 13 lipca 2000 r.
Użytkowanie wieczyste w prawo własności
Ustawa z 9 września 2000 r. o opłacie skarbowej
Ustawa z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2000 r.
Rozporządzenie Minista Finansów z dn. 22 grudnia 2000 r.
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 roku
USTAWA z dnia 19 grudnia 2002 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz niektórych innych ustaw.1)
Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie kas rejestrujących
Załącznik do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2004 r.
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 21 stycznia 2005 r.

www.csd.waw.pl

tel. 22 59 00 706


biuro@dexterus.pl
www.dexterus.pl


KONSORCJUM ZARZĄDCÓW NIERUCHOMOŚCI
Al. Jerozolimskie 125 /127 pok. 401
02-017 Warszawa
tel./fax: 22 654 70 21www.administrator24.info


www.wm.info.pl


www.pkobp.pl


www.cvw.edu.pl

tel. 022/312-22-22


www.pwsz.futurus.org.pl
Teresa Kujawska
Konsultant na rejon Warszawy
i okolic


www.szkolenia-manager.pl

manager@szkolenia-manager.pl
tel. 022/ 879-87-66
tel. kom. 602-232-879