Historia
Cele Stowarzyszenia
Zarząd Stowarzyszenia
Członkostwo
Statut
Kodeks Etyki
Biuro Stowarzyszenia
Ważne strony
Login:
Hasło:
Zaloguj

Oferty Pracy

odwiedziło nas
622323   osób
Licencje Szkolenia Przepisy Aktualności OC zarządcy Kontakt

KRÓTKO O STOWARZYSZENIU

Stowarzyszenie Zarządców Nieruchomości "WARECKA"  z siedzibą przy ulicy Al. Jerozolimskie 125/127, 02-017 Warszawa prowadzi działalność od 25 lutego 1997 roku.

Stowarzyszenie Zarządców Nieruchomości „WARECKA” zrzesza zarządców nieruchomości, właścicieli małych i średnich firm zajmujących się zarządzaniem nieruchomościami oraz wykonujących obowiązki zarządców w dużych firmach.

Stowarzyszenie Zarządców Nieruchomości "WARECKA" wspólnie z czterema innymi Stowarzyszeniami założyło w 1998 roku Polską Federację Stowarzyszeń Zarządców Nieruchomości w Warszawie, której członkiem jest do dnia dzisiejszego.

W roku 2000 byliśmy razem z PFSZN współorganizatorem
I Kongresu Stowarzyszeń Zarządców Nieruchomości w Warszawie. Jednocześnie w latach 1997 - 2003 nasze Stowarzyszenie brało czynny udział w Konferencjach Zarządców Nieruchomości, w pracach Komisji Edukacji, Komisji Prawnej, Komisji Etyki oraz w innych pracach dotyczących organizacji szkoleń na licencję zawodową zarządcy nieruchomości. Obecnie Stowarzyszenie Zarządców Nieruchomości "WARECKA" kontynuuje aktywną działalność
na rzecz rozwoju i konsolidacji środowiska zarządców nieruchomości. Poza tym członkowie Zarządu Stowarzyszenia pracują na rzecz standaryzacji przepisów w zakresie zarządzania nieruchomościami, współpracują z organami administracji państwowej i samorządowej w celu tworzenia warunków dla rozwoju zarządzania nieruchomościami poprzez udział w pracach poszczególnych Komisji.

Stowarzyszenie Zarządców Nieruchomości "WARECKA" jako pierwsze opracowało projekt programu szkoleń specjalistycznych na zarządcę nieruchomości i rozpoczęło ich realizację. Jednocześnie Stowarzyszenie Zarządców Nieruchomości "WARECKA" było w roku 2000 organizatorem pierwszego egzaminu państwowego na licencję zawodową zarządcy nieruchomości.


Drukuj Do góry

www.csd.waw.pl

tel. 22 59 00 706


biuro@dexterus.pl
www.dexterus.pl


KONSORCJUM ZARZĄDCÓW NIERUCHOMOŚCI
Al. Jerozolimskie 125 /127 pok. 401
02-017 Warszawa
tel./fax: 22 654 70 21www.administrator24.info


www.wm.info.pl


www.pkobp.pl


www.cvw.edu.pl

tel. 022/312-22-22


www.pwsz.futurus.org.pl
Teresa Kujawska
Konsultant na rejon Warszawy
i okolic


www.szkolenia-manager.pl

manager@szkolenia-manager.pl
tel. 022/ 879-87-66
tel. kom. 602-232-879