Historia
Cele Stowarzyszenia
Zarząd Stowarzyszenia
Członkostwo
Statut
Kodeks Etyki
Biuro Stowarzyszenia
Ważne strony
Login:
Hasło:
Zaloguj

Oferty Pracy

odwiedziło nas
622322   osób
Licencje Szkolenia Przepisy Aktualności OC zarządcy Kontakt
ZMIANY DOT. UZYSKIWANIA LICENCJI ZAWODOWYCH


Ministerstwo Budownictwa uprzejmie informuje, że w dniu 24 sierpnia 2007 roku Sejm Rzeczypospolitej Polskiej uchwalił ustawę o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz o zmianie niektórych innych ustaw. Powyższa nowelizacja ustawy o gospodarce nieruchomościami zmieniła m. in. wymogi, które muszą spełnić osoby ubiegające się o nadanie licencji zawodowej w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami oraz licencji zawodowej w zakresie zarządzania nieruchomościami.

Przepis art. 182 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami otrzymał brzmienie: „Licencję zawodową w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami nadaje się osobie fizycznej, która:

1)posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
2)nie była karana za przestępstwa przeciwko mieniu, dokumentom, za przestępstwa gospodarcze, za fałszowanie pieniędzy, papierów wartościowych, znaków urzędowych, za składanie fałszywych zeznań oraz za przestępstwa skarbowe;
3)posiada wyższe wykształcenie;
4)ukończyła studia podyplomowe w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami;
5)odbyła praktykę zawodową w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami".
Natomiast przepis art. 187 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami otrzymał brzmienie: „Licencję zawodową w zakresie zarządzania nieruchomościami nadaje się osobie fizycznej, która:
1)posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
2)nie była karana za przestępstwa przeciwko mieniu, dokumentom, za przestępstwa gospodarcze, za fałszowanie pieniędzy, papierów wartościowych, znaków urzędowych, za składanie fałszywych zeznań oraz za przestępstwa skarbowe;
3)posiada wyższe wykształcenie;
4)ukończyła studia podyplomowe w zakresie zarządzania nieruchomościami;
5)odbyła praktykę zawodową w zakresie zarządzania nieruchomościami".

Przepisy dotyczące działalności zawodowej w dziedzinie gospodarki nieruchomościami wejdą w życie z dniem 1 stycznia 2008 roku.

W związku z powyższym należy podkreślić, że osoby spełniające ww. wymogi po dniu 1 stycznia 2008 roku mogą otrzymać licencję zawodową odpowiednio w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami lub zarządzania nieruchomościami bez konieczności złożenia egzaminu.

Natomiast osoby, które nie spełniają ww. wymogów, tj. osoby ze średnim lub wyższym wykształceniem i ukończonym kursem specjalistycznym, mogą otrzymać licencję zawodową odpowiednio w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami lub zarządzania nieruchomościami, jeżeli do dnia 31 grudnia 2008 roku przejdą z wynikiem pozytywnym postępowanie kwalifikacyjne, w tym złożą egzamin uprawniający do otrzymania licencji zawodowej. Przy czym osoby te muszą złożyć stosowne wnioski do dnia 31 grudnia 2007 roku.

18.10.2007 - wstecz

www.csd.waw.pl

tel. 22 59 00 706


biuro@dexterus.pl
www.dexterus.pl


KONSORCJUM ZARZĄDCÓW NIERUCHOMOŚCI
Al. Jerozolimskie 125 /127 pok. 401
02-017 Warszawa
tel./fax: 22 654 70 21www.administrator24.info


www.wm.info.pl


www.pkobp.pl


www.cvw.edu.pl

tel. 022/312-22-22


www.pwsz.futurus.org.pl
Teresa Kujawska
Konsultant na rejon Warszawy
i okolic


www.szkolenia-manager.pl

manager@szkolenia-manager.pl
tel. 022/ 879-87-66
tel. kom. 602-232-879