Historia
Cele Stowarzyszenia
Zarząd Stowarzyszenia
Członkostwo
Statut
Kodeks Etyki
Biuro Stowarzyszenia
Ważne strony
Login:
Hasło:
Zaloguj

Oferty Pracy

odwiedziło nas
622293   osób
Licencje Szkolenia Przepisy Aktualności OC zarządcy Kontakt
NOWY SYSTEM CERTYFIKOWANIA ZARZĄDCÓW NIERUCHOMOŚCI


Szanowni Państwo,

 

Wypełniając potrzebę uporządkowania rynku nieruchomości w zakresie zarzadzania nieruchomościami po ustaniu regulacji państwowych, trzy największe organizacje zrzeszające zarządców nieruchomości Polska Federacja Stowarzyszeń Zawodów Nieruchomościowych, Polska Federacja Organizacji Zarządców, Administratorów i Właścicieli Nieruchomości i Polska Federacja Zarządców Nieruchomości w trybie uzgodnionym w porozumieniu wymienionych wyżej Federacji opracowały wspólny program szkolenia i certyfikowania  zarządców  nieruchomości zapewniając kontynuację odpowiedniego przygotowania zarządców do wykonywania zawodu zarówno pod względem poziomu edukacji jak i praktycznego szkolenia.

 

Program obejmuje:

§         rejestr zarządców nieruchomości

§         szkolenie zarządców nieruchomości,

§         wydawanie świadectw kompetencyjnych

 

Rejestr zarządców nieruchomości obejmuje osoby posiadające potwierdzone kwalifikacje do wykonywania zawodu zarządcy nieruchomości:

§         licencje wydane przez Prezesa Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast oraz Ministra właściwego do spraw budownictwa lokalnego planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa na podstawie przepisów Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami

§         świadectwo kompetencyjne wydane przez Polską Federację Stowarzyszeń Zawodów Nieruchomościowych, Polską Federację Organizacji Zarządców, Administratorów i Właścicieli Nieruchomości i Polską Federację Zarządców Nieruchomości.

 

Szkolenie zarządców nieruchomości obejmujące 200 godzin edukacyjnych szkolenia teoretycznego i 130 godzin szkolenia praktycznego, jest oparte na obowiązujących do końca 2013 roku minimalnych wymogach określonych przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, doświadczeniach Państwowej Komisji Kwalifikacyjnej i szkół wyższych prowadzących studia z zakresu zarządzania nieruchomościami, z uwzględnieniem standardów europejskich, w szczególności  Europejskiej  Rady ds. Zawodów Nieruchomościowych - CEPI, z wykorzystaniem doświadczeń amerykańskich, w szczególności  Instytutu Zarządzania Nieruchomościami w Chicago – IREM.

 

Świadectwo potwierdzenia kompetencji zawodowych wydawane jest po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu kompetencyjnego przeprowadzonego przez Komisję Kwalifikacyjną i stwierdzeniu posiadania umiejętności niezbędnych przy wykonywaniu zawodu zarządcy nieruchomości.

 

Sygnatariusze porozumienia uważają za niezbywalną wartość utrzymanie dotychczasowego właściwego przygotowania zawodowego zarządców nieruchomości a uzyskany wpis do prowadzonego rejestru ma być potwierdzeniem uzyskania kompetencji zawodowych na poziomie tych posiadanych przez licencjonowanych do dnia 31 grudnia 2013r. zarządców nieruchomości.

 

 

W dzisiejszym świecie liczą się kwalifikacje a nie dokument, za którym nie stoją umiejętności.

 

Program nauczania i certyfikowania jest przeznaczony dla tych osób, dla których dyplom jest potwierdzeniem wysokich kwalifikacji a nie wartością samą w sobie.

Nasz program daje gwarancję, że praktyka wykonywania zawodu zarządcy nieruchomości nie zweryfikuje negatywnie  umiejętności zarządcy.

 

Już wkrótce realizacja nowego systemu certyfikacji i więcej szczegółów.

28.02.2014 - wstecz

www.csd.waw.pl

tel. 22 59 00 706


biuro@dexterus.pl
www.dexterus.pl


KONSORCJUM ZARZĄDCÓW NIERUCHOMOŚCI
Al. Jerozolimskie 125 /127 pok. 401
02-017 Warszawa
tel./fax: 22 654 70 21www.administrator24.info


www.wm.info.pl


www.pkobp.pl


www.cvw.edu.pl

tel. 022/312-22-22


www.pwsz.futurus.org.pl
Teresa Kujawska
Konsultant na rejon Warszawy
i okolic


www.szkolenia-manager.pl

manager@szkolenia-manager.pl
tel. 022/ 879-87-66
tel. kom. 602-232-879