Historia
Cele Stowarzyszenia
Zarząd Stowarzyszenia
Członkostwo
Statut
Kodeks Etyki
Biuro Stowarzyszenia
Ważne strony
Login:
Hasło:
Zaloguj

Oferty Pracy

odwiedziło nas
622319   osób
Licencje Szkolenia Przepisy Aktualności OC zarządcy Kontakt
NOWE MOŻLIWOŚCI KSZTAŁCENIA DLA OSÓB ZE ŚREDNIM WYKSZTAŁCENIEM


OFERTA DLA ODDZIAŁÓW I PARTNERÓW STOWARZYSZENIA WARECKA.

Szanowni Państwo,

w ramach współpracy z kadrą akademicką uczelni wyższych i jednocześnie naszym partnerem Konsorcjum Uczelni FUTURUS, zrzeszającym takie uczelnie jak: Warszawska Wyższa Szkoła Ekonomiczna im. Edwarda Wiszniewskiego, Collegium Varsoviense, Wyższa Szkoła Techniczno - Ekonomiczna oraz Wyższa Szkoła Biznesu - National Louis University (Wydział w Tarnowie), mamy przyjemność przedstawić wzbogaconą ofertę uzyskania licencji zawodowej oferowanej przez nasze Stowarzyszenie, która uwzględnia zdobycie wykształcenia wyższego.

Uczelnia Zawodowa - PWSZ FUTURUS. (www.pwsz.futurus.org.pl)

Stowarzyszenie Zarządców Nieruchomości Warecka w ramach współpracy z Konsorcjum Uczelni FUTURUS realizuje projekt  pt.: "Profesjonalna Wyższa Szkoła Zawodowa (PWSZ) FUTURUS", który jest unikatową inicjatywą edukacyjną. Celem PWSZ jest połączenie potencjału edukacyjnego uczelni wyższych, jednostek badawczo-rozwojowych oraz partnerskich organizacji zawodowych i korporacji. Dzięki temu absolwenci naszych uczelni otrzymują nie tylko dyplom ukończenia studiów, ale również dodatkowe certyfikaty i świadectwa, potwierdzające zdobycie umiejętności i kompetencji zawodowych.

Charakterystyka studiów

Studia „Zarządca nieruchomościami” oraz "Pośrednik w obrocie nieruchomościami" realizują standardy kształcenia na kierunku administracja (studia pierwszego stopnia – licencjackie) określone przez Ministra Nauk i Szkolnictwa Wyższego oraz minimalne wymogi dla studiów podyplomowych w zakresie zarządzania nieruchomościami określone przez Ministra Infrastruktury. Część przedmiotów o charakterze praktycznym będzie prowadzona przez członków Stowarzyszenia Warecka - praktyków z wieloletnim doświadczeniem. Po ukończeniu 6 semestralnych studiów, absolwenci mogą zrealizować dodatkowy 7 semestr praktyk zawodowych prowadzonych przez Stowarzyszenie Warecka, którego ukończenie uprawnia do wystąpienia o nadanie licencji zawodowej zarządcy nieruchomościami lub pośrednika w obrocie nieruchomościami.

Koszt

Czesne na kierunku administracja wynosi tylko 370 pln![i] Przeciętny koszt rocznych studiów podyplomowych z zakresu zarządzania nieruchomościami to 4000 pln. Dzięki nam uzyskasz atrakcyjne uprawnienia zawodowe o rok wcześniej i za niższą cenę.
Wybór oferty PWSZ po prostu się opłaca!

Promocja

Chcesz zaoszczędzić? - Zaproś znajomych

Jeżeli ktoś z Twoich znajomych rozpocznie studia w ramach Profesjonalnej Wyższej Szkoły Zawodowej FUTURUS,  zaoszczędzisz jedną ratę czesnego! 5 znajomych, którzy rozpoczną studia oznacza zwolnienie z opłat za cały semestr![i] W przypadku wyboru specjalizacji zawodowej na 6 semestrze studiów prowadzącej do uzyskania licencji zawodowej, student będzie zobowiązany do poniesienia opłat zgodnie z regulaminem opłat.

 

 

Uczelnia Zawodowa

Profesjonalna Wyższa Szkoła Zawodowa (PWSZ) to unikatowa inicjatywa edukacyjna zaproponowana przez Konsorcjum Uczelni FUTURUS. Celem PWSZ jest połączenie potencjału edukacyjnego uczelni wyższych, jednostek badawczo-rozwojowych oraz partnerskich organizacji zawodowych i korporacji. Dzięki temu absolwenci naszych uczelni otrzymują nie tylko dyplom ukończenia studiów, ale również dodatkowe certyfikaty i świadectwa, potwierdzające zdobycie umiejętności i kompetencji zawodowych.

Zarządca nieruchomościami/ Pośrednik w obrocie nieruchomościami

Według szacunkowych danych w Polsce na około 1 milion nieruchomości wymagających profesjonalnej administracji przypada około 20.000 zarządców nieruchomości. Dzięki współpracy ze Stowarzyszeniem Zarządców Nieruchomości Warecka  w trakcie studiów na kierunku administracja zrealizujesz minimalne wymogi programowe dla studiów podyplomowych w zakresie zarządzania nieruchomościami, a także będziesz mógł odbyć praktyki zawodowe na korzystnych warunkach. Oznacza to, że od razu po uzyskaniu dyplomu ukończenia studiów Collegium Varsoviense i odbyciu praktyki zawodowej, bez konieczności uczestniczenia w rocznych studiach podyplomowych będziesz mógł wystąpić o przyznanie licencji zawodowej.

Organizacja partnerska / Nasz Partner

Stowarzyszenie Zarządców Nieruchomości Warecka zostało założone w roku 1997 r. i jest obecnie największą organizacją zrzeszającą zarządców nieruchomościami. Stowarzyszenie Warecka odegrało istotną rolę w tworzeniu Polskiej Federacji Stowarzyszeń Zarządców Nieruchomości, prowadząc aktywną działalność na rzecz rozwoju i konsolidacji środowiska zarządców nieruchomości, a także kształtowania zasad etyki i standardów wykonywania zawodu. Władze Stowarzyszenia Warecka są aktywnie zaangażowane w prowadzenie działalności szkoleniowej zarówno dla osób ubiegających się o licencję zawodową jak i wykonujących zawód zarządców nieruchomości, a także organizują praktyki zawodowe.

Charakterystyka studiów

Studia „Zarządca nieruchomościami” oraz "Pośrednik w obrocie nieruchomościami" realizują standardy kształcenia na kierunku administracja (studia pierwszego stopnia – licencjackie) określone przez Ministra Nauk i Szkolnictwa Wyższego oraz minimalne wymogi dla studiów podyplomowych w zakresie zarządzania nieruchomościami określone przez Ministra Infrastruktury. Część przedmiotów o charakterze praktycznym będzie prowadzona przez członków Stowarzyszenia Warecka - praktyków z wieloletnim doświadczeniem. Po ukończeniu 6 semestralnych studiów, absolwenci mogą zrealizować dodatkowy 7 semestr praktyk zawodowych prowadzonych przez Stowarzyszenie Warecka, którego ukończenie uprawnia do wystąpienia o nadanie licencji zawodowej zarządcy nieruchomościami lub pośrednika w obrocie nieruchomościami.

Koszt

Czesne na kierunku administracja wynosi tylko 370 pln![i] Przeciętny koszt rocznych studiów podyplomowych z zakresu zarządzania nieruchomościami to 4000 pln. Dzięki nam uzyskasz atrakcyjne uprawnienia zawodowe o rok wcześniej i za niższą cenę.
Wybór oferty PWSZ po prostu się opłaca![i] W przypadku wyboru specjalizacji zawodowej na 6 semestrze studiów prowadzącej do uzyskania licencji zawodowej, student będzie zobowiązany do poniesienia opłat zgodnie z regulaminem opłat.

 

22.09.2011 - wstecz

www.csd.waw.pl

tel. 22 59 00 706


biuro@dexterus.pl
www.dexterus.pl


KONSORCJUM ZARZĄDCÓW NIERUCHOMOŚCI
Al. Jerozolimskie 125 /127 pok. 401
02-017 Warszawa
tel./fax: 22 654 70 21www.administrator24.info


www.wm.info.pl


www.pkobp.pl


www.cvw.edu.pl

tel. 022/312-22-22


www.pwsz.futurus.org.pl
Teresa Kujawska
Konsultant na rejon Warszawy
i okolic


www.szkolenia-manager.pl

manager@szkolenia-manager.pl
tel. 022/ 879-87-66
tel. kom. 602-232-879