Historia
Cele Stowarzyszenia
Zarząd Stowarzyszenia
Członkostwo
Statut
Kodeks Etyki
Biuro Stowarzyszenia
Ważne strony
Login:
Hasło:
Zaloguj

Oferty Pracy

odwiedziło nas
622314   osób
Licencje Szkolenia Przepisy Aktualności OC zarządcy Kontakt
OFERTA PRAKTYK ZAWODOWYCH - LUBLIN 2011


 

Stowarzyszenie Zarządców Nieruchomości „WARECKA”

00-034 Warszawa ul. Warecka 9 lok. 100, tel/fax (22) 826-10-92

 

  

OFERTA PRAKTYK ZAWODOWYCH DLA ZARZĄDCÓW NIERUCHOMOŚCI ORAZ POŚREDNIKÓW W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI

 

 

Szanowni Państwo,

 

Stowarzyszenie Zarządców Nieruchomości „WARECKA” ma przyjemność zaprosić Państwa na praktyki zawodowe dla zarządców nieruchomości oraz pośredników w obrocie nieruchomościami.

 

Stowarzyszenie Zarządców Nieruchomości „WARECKA” (SZN „WARECKA”) jest Stowarzyszeniem działającym na rynku nieruchomości od 1997 roku, zrzeszając w swoich szeregach ponad 200 zarządców, pośredników i sympatyków oraz firmy związane na codzień z rynkiem nieruchomości.

 

SZN „WARECKA” jest w pełni uprawnione do organizacji praktyk zawodowych, wpisane jest również na listę prowadzących praktykę zawodową w Polskiej Federacji Stowarzyszeń Zawodów Nieruchomościowych z siedzibą w Warszawie.

 

Program praktyk zgodny z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury obejmuje:

 

Zarządzanie nieruchomościami

 

·                      Źródła informacji o nieruchomościach

·                      Uprawnienia i obowiązki zarządcy w świetle obowiązujących przepisów

·                      Zarządzanie operacyjne poszczególnymi typami nieruchomości

·                      Wykonywanie planów remontowych oraz ocena potrzeb w zakresie prac rozwojowych dla poszczególnych typów nieruchomości

·                      Praktyczne omówienie obowiązków zarządcy wynikających z prawa budowlanego

·                      Wizje lokalne nieruchomości w terenie

·                      Zarządzanie nieruchomością mieszkaniową, komercyjną, publiczną - zagadnienia zarządzania operacyjnego, prowadzenie ewidencji pozaksięgowej, plany remontów, zagadnienia inwestycyjne

·                      Elementy psychologii w zarządzaniu nieruchomościami

·                      Ocena energetyczna budynku - dyrektywa UE 2001/91/UE

·                      Seminaria - plany zarządzania wybraną nieruchomością;

·                      Przygotowanie do weryfikacji wiedzy praktycznej.

Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami

·                     Badanie wybranych nieruchomości i wskazanie cech, które mogą mieć wpływ na cenę zbycia lub poziom czynszu: lokale mieszkalne, nieruchomość zabudowaną budynkiem mieszkalnym, lokal biurowy, magazyn, obiekt zabytkowy, nieruchomość rolną, obiekt w trakcie budowy

·                     Praktyczne pozyskiwanie informacji o nieruchomościach z ksiąg wieczystych, katastru i miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,

·                     Współpraca pośrednika z notariuszem

·                     Współpraca z bankiem w zakresie pozyskania finansowania na zakup nieruchomości;

·                     Praktyczna realizacja czynności pośrednictwa: przygotowanie umowy pośrednictwa, oględziny nieruchomości, analizę lokalnego rynku;

·                     Prowadzenie biura nieruchomości,

·                     Przygotowanie samodzielnie opisu transakcji począwszy od rozmowy z zamawiającym poprzez sporządzenie projektu umowy pośrednictwa, aż do sfinalizowania transakcji.

·                     Komunikacja międzyludzka - trudny klient

·                     Przygotowanie nieruchomości do prezentacji i dokonanie prezentacji przed osobą prowadzącą praktykę

W cenie praktyk:

1.        SZN „WARECKA” zapewnia Państwu przeprowadzenie „testu wiedzy praktycznej” na koniec praktyk zawodowych oraz złożenie dokumentów do Ministerstwa Infrastruktury na postępowanie kwalifikacyjne każdemu uczestnikowi praktyk indywidualnie.

2.        Zapewniamy również nadzór merytoryczny nad prowadzeniem dziennika praktyk.

3.        Dziennik praktyk, otrzymują kandydaci od SZN „ WARECKA” bez dodatkowego pośrednictwa innych firm.

4.        Opiekuna praktyki dla każdego uczestnika warsztatów zawodowych (osobę uprawnioną).

5.        Realizację programu praktyk zawodowych dla zarządców nieruchomości i pośredników w obrocie nieruchomościami wg wymogów obowiązujących przepisów.

Test wiedzy praktycznej z planu zarządzania lub symulacji transakcji odbędzie się w miejscu przeprowadzenia praktyk zawodowych.

Miejsce odbycia praktyk: Lublin

Czas trwania: 6 miesięcy (w systemie zaocznym, średnio 2 zjazdy w miesiącu)

Cena praktyk: 1900 zł (w tym koszt dziennika praktyk). Istnieje możliwość płatności w miesięcznych ratach.

Ilość uczestników praktyk: grupa 10 osób - gwarantowana cena 1900 zł (istnieje możliwość negocjacji ceny)

Więcej informacji o praktykach zawodowych, uzyskać można w siedzibie stowarzyszenia: ul. Warecka 9 lok. 100, 00-034 Warszawa lub pod nr tel. (22) 826-10-92, kom. 509-333-554

 

Osoby, które chcą uczestniczyć w praktykach zawodowych dla zarządców nieruchomości lub pośredników w obrocie nieruchomościami organizowanych przez Stowarzyszenie Zarządców Nieruchomości „WARECKA” powinny dostarczyć następujące dokumenty:

 

1)       wypełniony i podpisany wniosek o odbycie praktyki zawodowej

2)       dowód wpłaty 100 zł na dziennik praktyk na konto Stowarzyszenia: 80 1500 1777 1217 7008 5258 0000

3)       podpisany egzemplarz umowy

4)       kopię świadectwa ukończenia studiów podyplomowych

 

Wyżej wymienione dokumenty należy przesłać mailem na adres: biuro@warecka.eu, faxem na nr (22)826-10-92 lub pocztą na adres: Stowarzyszenie Zarządców Nieruchomości „WARECKA” ul. Warecka 9 lok. 100, 00-034 Warszawa

 

Pliki do pobrania:

Wniosek o dziennik - pośrednik
Wniosek o dziennik - zarządca

 

Z poważaniem

Witold Malinowski

Prezes SZN „WARECKA”

 

30.05.2011 - wstecz

www.csd.waw.pl

tel. 22 59 00 706


biuro@dexterus.pl
www.dexterus.pl


KONSORCJUM ZARZĄDCÓW NIERUCHOMOŚCI
Al. Jerozolimskie 125 /127 pok. 401
02-017 Warszawa
tel./fax: 22 654 70 21www.administrator24.info


www.wm.info.pl


www.pkobp.pl


www.cvw.edu.pl

tel. 022/312-22-22


www.pwsz.futurus.org.pl
Teresa Kujawska
Konsultant na rejon Warszawy
i okolic


www.szkolenia-manager.pl

manager@szkolenia-manager.pl
tel. 022/ 879-87-66
tel. kom. 602-232-879