Historia
Cele Stowarzyszenia
Zarząd Stowarzyszenia
Członkostwo
Statut
Kodeks Etyki
Biuro Stowarzyszenia
Ważne strony
Login:
Hasło:
Zaloguj

Oferty Pracy

odwiedziło nas
622317   osób
Licencje Szkolenia Przepisy Aktualności OC zarządcy Kontakt
WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW SZN "WARECKA"


Szanowni Państwo,

 

Zarząd Stowarzyszenia Zarządców Nieruchomości „WARECKA” z siedzibą w Warszawie na podstawie § 23 ust. 3 statutu, podjął uchwałę o zwołaniu Zwyczajnego (sprawozdawczo-programowego) Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia Zarządców Nieruchomości „WARECKA”.

Odbędzie się ono w dniu 19 kwietnia 2011r., w siedzibie TBS-u Bemowo Sp. z o.o. (sala ATRIUM) przy ul. Gen. T. Pełczyńskiego 30 w Warszawie, w pierwszym terminie o godz. 16:00.

W przypadku braku quorum w pierwszym terminie, drugi termin został wyznaczony na godz. 16:30 w tym samym dniu.

 

Proponowany porządek obrad:

1.        Otwarcie obrad.

2.        Wybór przewodniczącego Zgromadzenia.

3.        Wybór protokolanta, komisji skrutacyjnej oraz komisji uchwał i wniosków.

4.        Przyjęcie porządku obrad.

5.        Przedstawienie sprawozdania Zarządu i sprawozdania finansowego za rok 2010.

6.        Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej za rok 2010.

7.        Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Zarządu i sprawozdania finansowego za rok 2010.

8.        Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Komisji Rewizyjnej za rok 2010.

9.        Udzielenie absolutorium członkom władz Stowarzyszenia.

10.     Udzielenie absolutorium członkom Komisji Rewizyjnej.

11.     Wybór prezesa oraz członków zarządu SZN „WARECKA”.

12.     Wybór składu Komisji Rewizyjnej.

13.     Sprawy różne.

 

 

Za Zarząd

Witold Malinowski

Prezes SZN „WARECKA”

 

 

 

30.03.2011 - wstecz

www.csd.waw.pl

tel. 22 59 00 706


biuro@dexterus.pl
www.dexterus.pl


KONSORCJUM ZARZĄDCÓW NIERUCHOMOŚCI
Al. Jerozolimskie 125 /127 pok. 401
02-017 Warszawa
tel./fax: 22 654 70 21www.administrator24.info


www.wm.info.pl


www.pkobp.pl


www.cvw.edu.pl

tel. 022/312-22-22


www.pwsz.futurus.org.pl
Teresa Kujawska
Konsultant na rejon Warszawy
i okolic


www.szkolenia-manager.pl

manager@szkolenia-manager.pl
tel. 022/ 879-87-66
tel. kom. 602-232-879